utorok
20.02.2018
Dnes:  Lívia
Zajtra: Eleonóra
LO img

Aktuality

LO img
LO img
09.06.2017 Bola pridaná faktúra 44
11.05.2017 Bola pridaná faktúra 43
10.04.2017 Bola pridaná faktúra 42
10.03.2017 Bola pridaná faktúra 41
08.02.2017 Bola pridaná faktúra 40
30.12.2016 Bola pridaná faktúra 39
07.11.2016 Bola pridaná faktúra 38
25.10.2016 Bola pridaná faktúra 37
LO img
LO img

About village

LO img
LO img

Čukalovce založili usadlíci so šoltýsom podľa zákupného valašského práva. Dedina pravdepodobne dostala názov podľa mena prvého šoltýsa. Na základe písomnosti o dedinách z okolia sa predpokladá, že bola založená ako jedna z najmladších obcí okolo roku 1550. Prvá písomná zmienka o obci sa objavuje roku 1567 v súpise port, kedy boli zdanené od 6,5 porty, avšak v roku 1582 už len od troch port. Podľa týchto údajov žilo v Čukalovciach na dvoch šoltystvách 10 rodín, na fare 4 rodiny a na 17 celých valašských usadlostiach 25 rodín.

V 16-17 storočí boli Čukalovce majetkom humenského panstva, ktoré bolo vo vlastníctve Drughetovcov. Na prelome uvedených storočí boli Čukalovce malou dedinou. V roku 1600 mala usadlosť obývaných 13 poddanských domov, 1-2 domy šoltýsov, kostol a faru. Z roku 1601 pochádza písomná zmienka o skutočnosti, že pravoslávny farár slúžil omšu v miestnom kostole. V roku 1610 valachov a želiarov zdanili od 1,75 porty. Obec patrila do Zemplínskej župy, panstva Humenné. V roku 1612 v Čukalovciach boli 2 šoltýske grunty, 18 sedliakov, 4 želiari, 1 kňaz. Okolo roku 1623 v obci hospodárili 2 domácnosti na šoltýstvach a 15 valašských domácnosti na celých resp. polovičných usadlostiach. V roku 1630 patrilo k Sninskej krajni na čele s krajníkom Tomášom Benkom 14 dedín, medzi ktorými sú aj Čukalovce.

V polovici 17. storočia v tamojšom chotári dolovali čierny mramor pre stavebné a sochárske účely. V roku 1651 v Čukalovcich bývalo 30 rodín, čo značí, že to bola dosť veľká obec. V ďalších rokoch po porážke stavovského povstania Františka Rákoczyho dochádza k veľkému vysťahovalectvu, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 1715 mala obec 10 opustených a 20 obývaných domácností. V roku 1775 je v Čukalovciach zriadená grécko-katolícka škola, fara a gréckokatolícky chrám. Farárom bol Michal Sabadoš. Terajší chrám bol postavený v r. 1826 v barokovo-klasicistickom slohu. Opravený a rozšírený bol v roku 1958. V roku 1787 Čukalovce patrili zemepanskej rodine Okolicsanyiovcov, koncom 18. st. grófovi Csákyovi. Roku 1857 bol starostom obce Vasiľ Skrip, prísažník Juraj Vasiľko.

Zrušenie poddanstva po revolúcii roku 1848-49 v severovýchodnej časti Slovenska sa odrazilo neskôr, o čom svedčí skutočnosť, že v roku 1897 majetok Čukaloviec kúpili gazdovia. Zmluva bola uzatvorená 25. októbra 1891. Gazdov zastupoval farár Olexa Petrassovits.

LO img
×
Meno:
Heslo: